Ochrana osobních údajů zákazníků

Aktuální znění dokumentu o ochraně osobních údajů je uvedeno zde